onsdag 5. juni 2013

Villvind - Sommeren 2013


Skuta er klar for sommerens tokt. En 5 ukers tur til syddanske farvann. Vi har vært der flere ganger før men det er mange år siden nå. Det som er fint med dette farvannet er at dansker og tyskere skynder seg nordover, mens flesteparten av nordmenn og svensker ikke seiler så langt sør. Derved blir det et litt tomrom-preget område hvor det ikke er så stor trengsel. En båt fra -86 har trengt og fått en god del oppgraderinger. Mye av den tekniske infrastrukturen er skiftet, men det viktigste er vel at riggen er totalrenovert. All vajer er byttet, mastetrinn montert og nytt furlex-rulle på plass.

Vi ser fram til en lang fin sommer med gode vinder og lange sykkelturer når vi ligger i havn. God sommer.

                            Skipper på Villvind
                                       og
                             Senior Cruiser
 
LA3XPA / NOR6429 / LL6029 / LL6029@sailmail.com